Aktualności


Zmiana formy prawnej AUTO-HIT

2013-01-31

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki informuje Klientów i Kontrahentów, iż z dniem 25 stycznia 2013 r. „AUTO-HIT” sp. z o.o. przekształciła się w trybie Działu III Tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w spółkę akcyjną pod firmą: AUTO-HIT Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym na mocy art. 553 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z dniem 25 stycznia 2013 r. spółce AUTO-HIT Spółka Akcyjna przysługują wszystkie prawa i obowiązki „AUTO-HIT” sp. z o.o., a także pozostaje ona podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały jej przyznane przed przekształceniem.

Poniżej podajemy pełne dane  AUTO-HIT Spółka Akcyjna:

Firma:     AUTO-HIT Spółka Akcyjna
Skrót firmy:    AUTO-HIT S.A.
Siedziba:     Tychy bez zmian
Adres:     ul. Oświęcimska 323 bez zmian
nr KRS:     0000446254
NIP:         646-10-09-798 bez zmian
REGON:     272550860 bez zmian
Zarząd w osobach:
Prezes Zarządu       – Krzysztof Strykier
Wiceprezes Zarządu – Marek Adam Nowakowski
Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Dąbrowska
Rada Nadzorcza w osobach:
Członek Rady Nadzorczej – Beata Elżbieta Błędowska
Członek Rady Nadzorczej – Janusz Franciszek Kiljańczyk
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Babul                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                                                      Zarząd