Oferta produktowa

Zajmujemy się produkcją specjalizowanych naczep, zabudów samochodów, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek cywilny. Produkujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe, opylacze do zapobiegania wybuchom pyłu węglowego w górnictwie oraz ewakuatory samochodowe.

Opylacze rurowe

Opylacz „JAMNIK” jest pneumatycznym urządzeniem służącym do opylania wyrobisk górniczych pyłem kamiennym.

Opis działania:

Urządzenie zasilane jest z magistrali sprężonego powietrza, sprężone powietrze powoduje zasysanie pyłu kamiennego, w wyniku czego powstaje jednolita mieszanka powietrzno-pyłowa. Mieszanka pod ciśnieniem kierowana jest do węża wylotowego, którym operator opyla powierzchnie wyrobiska. Do obsługi urządzenia konieczne są dwie osoby. Jedna osoba trzyma urządzenie skierowane dyszą ssącą do pojemnika z pyłem kamiennym. Druga osoba ukierunkowuje koniec węża wylotowego na powierzchnię opylaną.

Specyfikacja do pobrania: