Oferta produktowa

Zajmujemy się produkcją specjalizowanych naczep, zabudów samochodów, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek cywilny. Produkujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe, opylacze do zapobiegania wybuchom pyłu węglowego w górnictwie oraz ewakuatory samochodowe.

Opylacze SMYK

Opylacz SMYK jest urządzeniem przeznaczonym do zwalczania pyłu węglowego. Jest produkowany w różnych wersjach w zależności od rodzaju zasilania:

  • SMYK SMNH - Opylacz z napędem hydraulicznym
  • SMYK SMPN - Opylacz z napędem pneumatycznym
  • SMYK SMEL - Opylacz z napędem elektrycznym

Opis działania:

Silnik (hydrauliczny, pneumatyczny, elektryczny - w zależności od typu) poprzez zespół przekładni dostarcza zasilanie do turbiny powietrznej oraz napędza ślimacznicę. Turbina tworzy sprężone powietrze do rozpylania pyłu kamiennego a ślimacznica przenosi pył ze zbiornika do węża.
Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii, sprężone powietrze powoduje wydostawanie się pyłu kamiennego pod odpowiednim ciśnieniem. Pył kamienny wydostający się przez wąż nabiera właściwości zbliżonych do właściwości cieczy. Dzięki tym właściwościom pył trwale przylega do ociosu i stropu i jest równomiernie rozprowadzany po całej powierzchni opylanej.

Specyfikacje do pobrania
SMNH SMPN SMEL