Oferta produktowa

Zajmujemy się produkcją specjalizowanych naczep, zabudów samochodów, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek cywilny. Produkujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe, opylacze do zapobiegania wybuchom pyłu węglowego w górnictwie oraz ewakuatory samochodowe.

Opylacze DROMADER

Opylacz DROMADER jest pneumatycznym urządzeniem służącym do opylania wyrobisk górniczych pyłem kamiennym.
Dzięki swej prostocie i łatwości w obsłudze doskonale radzi sobie we wszystkich warunkach ze zwalczaniem pyłu węglowego, który wymieszany z powietrzem stanowi niebezpieczną mieszankę wybuchową.
Dzięki zastosowaniu unikalnej membrany wewnątrz zbiornika, sprężone powietrze powoduje fluidyzację (upłynnianie) pyłu kamiennego, który wydostając się przez wąż nabiera właściwości zbliżonych do właściwości cieczy (duża płynność, rozcieńczona gęstość). Dzięki tym właściwościom pył kamienny trwale przylega do ociosu oraz stropu i jest równomiernie rozprowadzany na całej powierzchni opylanej.


Wydajność:

Wydajność opylania jest bardzo wysoka, oszczędność pyłu 30% w stosunku do opylania ręcznego. W wyniku przeprowadzonych testów w USA na opylaczu DROMADER ustalono, iż stosunek pyłu kamiennego do węglowego na powierzchni opylanej miał się w stosunku 92:8.

Montaż:

Urządzenie może być montowane na kolejce podwieszanej, płozach, platformach lub przewożone na różnorodnych ruchomych maszynach ( w zależności od wymagań klienta).

Zasilanie:

DROMADER nie posiada żadnych części elektrycznych, jest zasilany jedynie sprężonym powietrzem (2,8 – 6,9 bar) z dołowej sieci kopalnianej lub indywidualnych sprężarek dołowych. Ciśnienie pyłu kamiennego jest również regulowane w zakresie 2,8-6,9 bar.

Opylacze produkowane są w wersji dwu-zbiornikowej oraz jedno-zbiornikowej. Opylacz w wersji dwu-zbiornikowej może pracować w sposób ciągły, podczas gdy jeden zbiornik jest napełniany drugi pracuje i tak na zmianę, co zwiększa efektywność pracy opylacza. Opylacz DROMADER posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia do stosowania w górnictwie (Certyfikat badania typu WE: OBAC 08 ATEX 343X).

Specyfikacje do pobrania