Oferta produktowa

Zajmujemy się produkcją specjalizowanych naczep, zabudów samochodów, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek cywilny. Produkujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe, opylacze do zapobiegania wybuchom pyłu węglowego w górnictwie oraz ewakuatory samochodowe.

Konstrukcje stalowe

Dzięki posiadanemu wyposażeniu nowej generacji i wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie wykonać każdą konstrukcję stalową gdzie materiałem podstawowym są stale konstrukcyjne z gat. S 235, S 355, S 420, S 460 itp. Projekty wykonujemy z dokumentacji powierzonej lub wykonanej przez własne biuro konstrukcyjne.

Prefabrykujemy konstrukcje stalowe typu
budowlane:
hale magazynowe, centra logistyczne, hale produkcyjne, wiaty
inżynieryjne :
konstrukcje wsporcze pod urządzenia, przepusty, zsypy, kanały, a także konstrukcje ponadgabarytowe

Zapewniamy najwyższy stopień jakości poprzez zastosowanie komory śrutowniczej o długości 23 m i przemysłowej komory lakierniczej, dzięki którym możemy spełnić ostre wymagania antykorozyjne w tym wg standardów NORSOK. Spełniamy wymagania normy PN-B-06200;2002.