Polityka zrównoważonego rozwoju


Naszym celem zawsze było zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości oferowanych produktów.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nasza działalność nie dotyczy tylko relacji z klientami. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy także odpowiedzialni za społeczność, w obrębie której działamy i za środowisko naturalne. Zadowolenie lokalnej społeczności i czyste środowisko to także cele naszej spółki.

Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony środowiskowo. Rozsądnie i wydajnie korzystamy z energii elektrycznej, wdrażamy technologie minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.

Ściśle kontrolujemy politykę gospodarowania odpadami. Także z procesu mycia części i maszyn wyeliminowaliśmy szkodliwe dla otoczenia lotne związki organiczne

Nasze inwestycje w ramach rozbudowy i unowocześniania zakładu realizują cele Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016. W myśl zasad zrównoważonego rozwoju

Tego samego oczekujemy od naszych dostawców oraz partnerów. Przy wyborze zwracamy szczególną uwagę na fakt posiadania przez oferenta zarówno certyfikatów jakościowych, jak i certyfikatów ochrony środowiska oraz innego rodzaju środowiskowych dokumentów (np. eko-znaku).